Nye treningstider fra mandag 9. november

Rehabiliteringen av Romsås bad starter i neste uke og vil pågå frem til mars/april 2010. Denne rehabiliteringen vil gi Romsås bad et løft som vi forhåpentligvis kan dra nytta av siden. 

Som de fleste av dere er klar over gjennom avisreportasjer og informasjon fra klubben, er planene at Romsås skal gjøres om til et permanent varmtvannsbasseng.

Rehabiliteringen som igangsettes nå er imidlertid ikke en generell ombygging til varmtvannsbasseng, men en opprustning av anlegget. Det vil så vise seg om det er midler nok til å foreta ombyggingen til varmvannsbasseng. Det er i svømmegruppas interesse at en slik ombygging ikke skjer, men vi vet altså per i dag ikke hva som til slutt blir resultatet.

Når rehabiliteringen er ferdig neste vår, er det altså en mulighet for at vi igjen kan ta i bruk Romsås for en kortere eller lengre periode, men dette er altså høyst usikkert.

Vi har imidlertid gjennom en god dialog med Oslobadene fått utvidet tilgang til Nordtvet bad i rehabiliteringsperioden til Romsås bad slik at vi kan opprettholde et godt treningstilbud også fremover.

Utgangspunktet for treningsoppsettet har vært å endre minst mulig på treningsdagene for de enkelte gruppene. I tillegg har vi satt opp A- og B-gruppene på de tidligste ettermiddagstreningene, da vi vet at det for de yngre svømmerne kan være problematisk å stille på trening tidlig ettermiddag. Dessuten har det vært hensiktsmessig at A- og B-gruppene ikke trener sent mandag og onsdag, da de har morgentreninger tirsdag og torsdag. 

De viktigste endringene er som følger:

          Hai 10: Onsdagstreningen flyttes til torsdag

          D-gruppa: Onsdagstreningen flyttes til fredag

          A- og B-gruppa: Landtrening man-ons-fre foregår etter bassengtrening 

For de andre gruppene er det kun få endringer i tidspunkter (NB: C-gruppa starter trening 30 min tidligere på søndag). 

Vi håper at endringene ikke medfører problemer for noen av svømmerne og at vi kan få et godt treningsutbytte på Nordtvet det kommende halvåret !