Styret i svømmegruppa

Her finner du en oversikt over ansvarsfordelingen til styret i svømmegruppa.

Leder: John-Ivar Antonsen
Nestleder: Noureddine Boukili
Styremedlemmer:
Shamsollah D Farahani
Per Chr Hovden  (Sosialt utvalg)
Marianne Olsen  (Stevneutvalget)
Cathrine Helsingeng (Sportslig utvalg)
Tanya Erbe (Sosialt utvalg)
Bente Årøen